Այսօր շատ հաճելի է զրուցել Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի (ԵՊԼՀ) Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար Լևոն Բաբամյանի հետ, ով  համալսարանում համակարգում է երիտասարդների կարիերայի կողմնորոշման և պլանավորման ծրագրերը։

Ողջույն Լևոն, ուրախ ենք նման հնարավորության համար և վստահ ենք, որ ուսանողների և նորավարտների համար մեր քննարկումն առավել քան օգտակար կլինի։

ՀԱՐՑ 1  Այսօր հայկական աշխատաշուկան շատ արագ է զարգանում, իսկ ուսանողների համար բացվել են կամավորական և ինթերնշիփային ծրագրերին մասնակցելու լայն հորիզոններ։ Կցանկանայինք տեղեկանալ, թե ինչպես է ԵՊԼՀ-ն նպաստում իր ուսանողների կարիերայի աճին, ինչպիսի՞ ծրագրեր են իրականացվել այդ ուղղությամբ։

Levon_Babamyan_L
Լևոն Բաբամյան, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի (ԵՊԼՀ) Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար

Աշխատաշուկայում ԵՊԼՀ ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության զարգացման, շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդման ու համագործակցության զարգացման նպատակով ԵՊԼՀ-ում գործում է Կարիերայի կենտրոն: Կարիերայի կենտրոնը ներհամալսարանական միակ կառույցն է, որը զբաղվում է ԵՊԼՀ շրջանավարտների և ուսանողների զբաղվածության խնդիրներով։

Կարիերայի կենտրոնի առաքելությունն է ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացումը և արդի աշխատաշուկայում ճիշտ կողմնորոշման ուղղորդումը, ինչպես նաև շրջանավարտ-բուհ կապի հաստատումն ու ամրապնդումը:

Կենտրոնի գործունեության ուղղություններն են.

circle-with-check-symbol Հաշվի առնելով աշխատաշուկայում առկա նոր մարտահրավերները՝ կենտրոնը մշտապես կազմակերպում է տարաբնույթ միջոցառումներ /ինտերնշիփ ծրագրեր, սեմինար-դասընթացներ, հանդիպումներ կենտրոնի գործընկերների հետ և այլն/՝ ի նպաստ ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության և տեղեկացվածության բարձրացման:

circle-with-check-symbol Ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացման համար կենտրոնը իրականացնում է տարբեր ուսումնասիրություններ՝ ուղղված աշխատաշուկայում մրցունակության ընթացիկ վիճակի և հիմնահարցերի վերաբերյալ։

circle-with-check-symbol Գործատուների հետ համագործակցության շրջանակներում կենտրոնը պարբերաբար կազմակերպում է աշխատանքային տոնավաճառներ:

circle-with-check-symbol Կարիերայի կենտրոնը ռեզյումեներ կազմելու, տարաբնույթ հարցազրույցների ընթացքում իրենց լավագույն կողմերով դրսևորելու համար խորհրդատվություն է տրամադրում ուսանողներին և շրջանավարտներին:

circle-with-check-symbol Կենտրոնն իրականացնում է մի շարք տեղական, ինչպես նաև միջազգային կամավորական և կրթական ծրագրեր, մասնավորապես՝ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում երիտասարդական փոխանակման ծրագրեր, վերապատրաստումներ, Եվրոպական կամավորական ծառայություն ծրագիր, Կրեդիտային շարժունություն և այլն։

circle-with-check-symbol Կարիերայի կենտրոնը էլեկտրոնային հասցեների ու խմբերի, ինչպես նաև ԵՊԼՀ կայքի և սոցիալական ցանցերի միջոցով ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային կրթական ծրագրերի, թափուր աշխատատեղերի, սեմինարների, կամավորական ծրագրերի և դասընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն է տարածում ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում։

circle-with-check-symbol ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնը համագործակցում է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, ՀՀ պետական և մասնավոր ընկերությունների և ձեռնարկությունների հետ։ Վերջիններիս հետ համատեղ իրականացնում ենք պրակտիկաներ և ինթենշիփային ծրագրեր:

ՀԱՐՑ 2   Երիտասարդների կարիերայի կողմնորոշման և պլանավորման հետ կապված մոտ ապագայում ի՞նչ միջոցառումներ են նախատեսվում և ի՞նչ ֆորմատով են անցկացվելու։

Նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին ԵՊԼՀ-ում կազմակերպելու են մի շարք դասընցթացներ, վարպետաց դասեր, սեմինարներ: Մասնավորապես «ՍԻՆԵՐՋԻ միջազգային համակարգեր» ընկերության, Էրազմուս + ազգային գրասենյակի, Կրթություն ԱՄՆ նախաձեռնության կողմից և այլն: Կարիերայի կենտրոնի մասնագետների կողմից անցկացվելու են վարպետաց դասեր «Ինչպես կազմել մրցունակ կենսագրական», «Ինչպես գրել մոտիվացիոն նամակ, ուղեկցող նամակ», «Ինչպես պատրաստվել աշխատանքային հարցազրույցի» և այլ թեմաներով:

Նոյեմբերի 17-ին Կարիերայի կենտրոնը մասնակցում է «Կարիերայի և ձեռնարկատիրության տոնավաճառ»-ին, որը կազմակերպվում է ԱՄՆ դեսպանատան կողմից և աջակցությամբ՝ ՀՀ բուհերի կարիերայի կենտրոնների մասնակցությամբ:

Նոյեմբերի 14-ին նախատեսվում է իրականացնել այց Սևան քաղաք, իսկ նոյեմբերի 26-ին՝ Հրազդան քաղաք «ԵՊԼՀ մասնագիտությունների օրեր 2017» միջոցառման շրջանակում: Վերջինիս նպատակն է ուղղորդել երիտասարդներին՝ տրամադրելով համապատասխան տեղեկատվություն, ինչպես նաև կատարել կարիերայի կողմնորոշման և պլանավորման խորհրդատվություն:

Միջոցառումների ցանկը թերևս այսքանը չէ: Ներկայումս շարունակում ենք աշխատել նոր ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ:

ՀԱՐՑ 3   Միջազգային կամավորական ծրագրերի նկատմամբ հետաքրքրությունն օրեցօր աճում է։ Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Եվրոպական կամավորական ծառայություն ծրագիրը (EVS), որն է ծրագրի հիմնական առաքելությունը և կարիերայի ինչպիսի՞ հնարավորություններ կարող են ձեռք բերել ծրագրին մասնակցած երիտասարդները։

Եվոպական կամավորական ծառայություն ծրագիրը երիտասարդներին տալիս է բացառիկ հնարավորություն կատարելու չվճարվող և լրիվ դրույքով կամավորական աշխատանք արտերկրում` Եվրամիության սահմաններում ու դրանից դուրս: Այս ծրագրի նպատակն է խթանել հանդուրժողականության և համերաշխության զարգացմանը, ինչպես նաև օգնել երիտասարդներին զարգացնել հմտություններ և ունակություններ, որոնք հետագայում կօգնեն իրենց աշխատանքի և կրթության մեջ:

Ծրագրում ներգրավված են հետևյալ կողմերը՝

circle-with-check-symbol  Ուղարկող կազմակերպություն

Ուղարկող կազմակերպության հսկողության տակ է լինում կամավորի նախապատրաստական, ընթացիկ և ավարտական գործընթացը Եվրոպական Կամավորական Ծառայության  (ԵԿԾ) ծրագրին  մասնակցելու ընթացքում:

circle-with-check-symbol  Հյուրընկալող կազմակերպություն

Հյուրընկալող կազմակերպությունը ամբողջ ծրագրի  ընթացքում պետք է ապահովի կամավորի անվտագությունը, բարեկեցիկ ապրելու և աշխատելու պայմանները: Հյուրընկալող կազմակերպությունը պետք է աջակցի կամավորին անձնական և լեզվական խնդիրների դեպքում, ինչպես նաև ունենա աջակցող անձ, ով հարկ եղած դեպքում կօգնի կամավորին:

circle-with-check-symbol  Համակարգող կազմակերպություն

Համակարգող կազմակերպության դերն է հեշտացնել ծրագրի իրականացումը, ադմինիստրատիվ և որակյալ աջակցություն ցույց տալով ծրագրին մասնակից կողմերին, նրանց համար ստեղծելով ցանցային հնարավորություն:

circle-with-check-symbol   Կամավոր

Կամավորները ստանում են «Youthpass»  իրենց ծրագիրն ավարտելուց հետո:

Ո՞վ կարող է դիմել ծրագրին։
Ծրագրին կարող են մասնակցել 18-30 տարեկան երիտասարդները, մինչև դիմումի վերջնաժամկետը: Պետք է հետևել Եվրոպական կամավորական ծառայությունում ներգրավված կազմակերպությունների ցանցին՝ տեղեկատվության, կամավորական հնարավորությունների և այլ օգտակար տեղեկատվության համար։
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հանդիսանում է հյուրընկալող կազմակերպություն։ Այն միակ բուհն է ամբողջ Արևելան Եվրոպայի տարածքում, որ իրականացնում է EVS ծրագիրը՝ փորձելով համատեղել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությունը:

ՀԱՐՑ 4  Կամավորություն, առաջին աշխատանք, կարիերայի աճ: Իսկ ինչպիսի՞ն է եղել Ձեր կարիերայի ուղին։ Փոքր-ինչ կպատմե՞ք այն հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, որոնք վճռորոշ դեր են ունեցել Ձեր կարիերայում։

Խոսելով իմ կարիերայի ուղու մասին՝ կարող եմ ասել, որ այն բավականին երկար և բազմազան է եղել. կամավորական աշխատանքներ Գալինա Ստորովոյտովայի նախընտրական շտաբում (Սանկտ Պետերբուրգ), աշխատանք Սանկտ Պետերբուրգի պատմության թանգարանում, Էրմիտաժում, միջազգային կարևոր նշանակության կոնֆերանսների համակարգում, այնուհետև բարձրագույն կրթության ոլորտ…

Յուրաքանչյուր աշխատանք, լինի դա վճարովի, թե կամավորական, վճռորոշ դեր է խաղացել իմ կյանքում: Ուստի, առանձնացնել որևէ մեկը թերևս այս պահին մի փոքր բարդ է: Պարզապես կցանկանամ նշել, որ մարդ պետք է սիրի իր աշխատանքը և զբաղվի իր հետաքրքրությունների շրջանակին համապատասխան գործով:

ՀԱՐՑ 5  Իսկ ո՞րն է արդյունավետ աշխատանքի Ձեր բանաձևը։

Պետք է նվիրված լինել աշխատանքին, աշխատել մեծ սիրով և ոգևորվածությամբ և պարզապես վայելել կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ:

 

Հարցազրույցը վարեց Նազելի Բադալյանը